Nấm được chạm khắc trên gỗ

Các miếng gỗ màu tự nhiên. Chúng được chạm khắc bằng tay từ một loại gỗ sinh trưởng tự nhiên có liên quan đến một loại nấm ký sinh.