Ruộng

Gan gia cầm terrine với chanterelles, gan vịt Excellence,… La Boutique du Champignon cung cấp nhiều loại chó sục khác nhau với hương vị độc đáo!