Súp và nước sốt bột

Súp kem và sốt bột nấm. Cũng có sẵn không chứa gluten.

Sẵn sàng sử dụng nhanh chóng trong 10 phút.