Nước sốt nấm khô

Nước sốt nấm khô.

Để được bù nước trước; sau đó đun sôi trong hỗn hợp sữa và crème fraîche.

Sẵn sàng để ăn trong 20 phút.