Nấm khô

Nấm khô để tăng hương vị cho tất cả các món ăn của bạn, 

Để bù nước trước trong nước hoặc sữa.