Generelle salgsbetingelser

Nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com tilhører LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA i sin helhet, samt alle rettighetene knyttet til det. Enhver reproduksjon, helt eller delvis, er systematisk underlagt autorisasjon fra eierne. Imidlertid er hypertekst-koblinger til nettstedet autorisert uten spesifikk forespørsel.

1. GODTAGELSE AV BETINGELSER

Kunden erkjenner å ha lest, på tidspunktet for bestillingen, de spesielle salgsbetingelsene som er beskrevet i dette dokumentet, som styrer kontraktsforholdet mellom LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA og dens kunde, begge parter aksepterer dem uten forbehold. Disse generelle salgsbetingelsene vil ha forrang for alle andre betingelser som vises i ethvert annet dokument, unntatt tidligere fritak, uttrykkelig og skriftlig.

2. BESTILL

De automatiske registreringssystemene betraktes som bevis på art, innhold og dato for bestillingen. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA bekrefter aksepten av bestillingen sin til kunden på e-postadressen som sistnevnte vil ha kommunisert, sviktende dette med post eller telefon. Salget blir ikke avsluttet før bestillingen er bekreftet. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling fra en kunde som det er tvist om betaling for en tidligere bestilling med. Informasjonen gitt av kjøperen ved bestilling forplikter sistnevnte: i tilfelle en feil i ordlyden i mottakerens kontaktinformasjon, kan ikke selgeren holdes ansvarlig for umuligheten den kan leveres i. Produktet.

3. LEVERING

Av tilgjengelighetsgrunner kan BOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA tilby kunden enten å utsette leveringen til den manglende varen er tilgjengelig, eller å erstatte den manglende varen med en vare i samme kategori, eller å kansellere forespørselen om den manglende varen. Under ingen omstendigheter vil den samme bestillingen bli sendt i flere deler. Hvis kunden ønsker to leveringssteder, plasserer han 2 bestillinger, med tilhørende leveringskostnader. Etter avtale om innholdet i bestillingen og bekreftelse av sistnevnte, forplikter LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA å levere til sine kunder så snart som mulig, alle bestilte referanser. Transportøren forplikter seg, etter kontrakt med LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, å levere ordren til adressen som er oppgitt av LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA som kommunisert til kjøperen.

Ved transport med betaling ved levering godtar kunden å betale transportøren eller dennes representant hele beløpet som er angitt under ordrebekreftelsen. I tillegg, for leveranser utenfor fastlands-Frankrike, godtar kunden å betale alle skatter som skal betales ved import av produkter, toll, merverdiavgift og alle andre skatter som skal betales i henhold til lovgivningen i landet. For mottak av bestillingen. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA fraskriver seg de facto ethvert juridisk ansvar dersom betaling av skatt ikke ble foretatt av kunden.

Alle bestillinger plassert hos LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA er ment for personlig bruk av kunder, kunder eller mottakere av produktene, er forbudt fra delvis eller total videresalg av produktene.

Enhver ordre som er plassert på dag D sendes på dag D + 1. Levering skjer etter kundens valg av posttjenester eller annen transportør. Eventuelle forsinkelser gir ikke kjøperen rett til å kreve erstatning.

Fraktkostnadene for å hente pakken fra et Mondial Relay-punkt nær kunden er gratis ved kjøp på €60 i Frankrike og Belgia. Fraktkostnader for andre land levert av UPS er variable og belastes med faktiske kostnader. 

For enhver internasjonal forsendelse, utenfor den europeiske sonen, må kunden først kontakte LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA.

Fraktkostnader inkluderer forberedelses- og emballasjekostnader samt porto. Forberedelseskostnadene er faste, mens fraktkostnadene varierer i henhold til totalvekten på pakken. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA anbefaler at kundene konsoliderer alle varene i en enkelt ordre. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan ikke kombinere to bestillinger plassert hver for seg, og fraktkostnader gjelder for hver av dem. Hver pakke sendes på kundens egen risiko, men spesiell oppmerksomhet rettes mot skjøre varer. Boksenes dimensjoner er passende slik at varene er riktig beskyttet.

På fastlands-Frankrike kan den gjennomsnittlige leveringstiden variere avhengig av kundens beliggenhet. Når pakken er sendt, kommuniserer LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL til kunden et sporingsnummer som gjør det mulig å følge forsendelsen av pakken på internett. Ved sending med posten innen 7 virkedager fra datoen for utsendelse kunngjort av LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL, må kunden som ikke mottar noen pakke eller varsel om passering sjekke med postkontoret det avhenger av om pakken er ikke ventende., før du hevder med LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL. Hvis pakken ankommer i veldig dårlig stand, må kunden åpne den og sjekke den i nærvær av leveransen.

Hvis produktene er skadet, råder LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL kundene sine til å nekte pakken ved å angi ordene "pakke avvist på grunn av skadet" på følgeseddelen. Hvis pakken viser tydelige spor etter åpning og en eller flere varer mangler, råder LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL også sin kunde til å nekte pakken og sende inn en melding om spoliering med transportøren for deretter å returnere til LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON .COM / MYCELIA SARL.

Når det gjelder et teknisk produkt, vil kunden være spesielt nøye med å kontrollere at den leverte enheten fungerer korrekt, og lese bruksanvisningen som er gitt til ham. I tilfelle tilsynelatende mangler, har kjøper fordel av returretten på de vilkår som er angitt i dette dokumentet. Betraktes som force majeure som frigjør selgeren fra sin leveringsplikt, krig, opprør, brann, streiker, ulykker og umuligheten av å bli levert. Kunden inviteres til å systematisk sjekke pakken sin ved ankomst. Kunden har 48 timer til å foreta reservasjoner med transportøren i tilfelle en manglende vare eller skade.

4. TILBAKETAK

Kunden har rett til å trekke seg fra fjernsalgskontrakten uten å oppgi noen grunn innen fjorten dager. Uttaksperioden utløper fjorten dager etter den dagen kunden tar fysisk besittelse av de bestilte varene. For å utøve angreretten, må kunden varsle: LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON / SARL MYCELIA, 2b Rempart Nord - F 68420 EGUISHEIM (FRANKRIKE) - e-post: info@laboutiqueduchampignon.com - telefon: 03 89 23 26 07 om hans beslutning om å trekk fra fjernsalgskontrakten ved hjelp av en entydig erklæring (for eksempel brev sendt per post, e-post eller kontaktskjema på nettstedet). Kunden kan bruke, ved å kopiere den, modellen for tilbaketrekningskjema som er foreslått nedenfor, men dette er ikke obligatorisk. Kunden kan sende dette uttaksskjemaet eller en hvilken som helst annen entydig uttalelse via kontaktskjemaet som er oppgitt nederst i denne seksjonen, eller via e-post sendt til info@laboutiqueduchampignon.com, eller per brev sendt per post. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA vil i alle tilfeller umiddelbart sende kunden en bekreftelse på mottak av uttaket på et holdbart medium (for eksempel via e-post). For at uttaksperioden skal respekteres, er det tilstrekkelig for kunden å sende sin kommunikasjon om utøvelsen av angreretten før utløpet av uttaksperioden. Returkostnader er kundens ansvar.

I tilfelle kunden trekker seg fra fjernsalgskontrakten, er LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA pålagt å tilbakebetale de beløpene som er betalt av kunden, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnader som skyldes at kunden har valgt , der det er aktuelt, en annen leveringsmetode enn den billigere standardleveringsmetoden som tilbys av LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, gratis, med unntak av returkostnader, uten overdreven forsinkelse og under alle omstendigheter senest fjorten dager fra dagen da LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA blir informert om kundens beslutning om å trekke seg fra fjernsalgskontrakten. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA vil tilbakebetale med sjekk eller bankoverføring. kunden.

I tilfelle bytte eller tilbakebetaling må kunden returnere den (e) nye varen (e) i original (e) emballasje (r), intakt, ledsaget av alt tilbehør. Mulig, bruksanvisning og dokumentasjon på følgende adresse: LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON / SARL MYCELIA, 2b Rempart Nord - F 68420 EGUISHEIM (FRANKRIKE), uten overdreven forsinkelse og under alle omstendigheter senest fjorten dager etter at de har meddelt sin beslutning om å trekke seg fra fjernsalgskontrakten. Denne perioden anses å være oppfylt dersom kunden returnerer varen (e) før utløpet av fjorten dagers perioden.

Skjema for modelluttak (kopieres for å sendes via kontaktskjemaet som er oppgitt nederst i denne delen, eller via e-post sendt til info@laboutiqueduchampignon.com, eller per brev sendt med posten): For oppmerksomhet fra LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON –MYCELIA SARL - 2b Rempart Nord - F- 68420 EGUISHEIM - e-post: info@laboutiqueduchampignon.com

Jeg / vi (*) underretter / underretter deg herved om min / vår (*) tilbaketrekning fra kontrakten for fjernsalg av (*) varen (e) nedenfor: Bestilt på (*) / mottatt på (*): /

Navn på klient (er):

Adresse til klient (er):

Kundens (e) signatur (bare hvis dette skjemaet blir varslet på papir - i dette tilfellet brev som skal sendes med anbefalt brev med kvittering for mottakelse):

Dato:
(*) Kryss av unødvendig omtale.

5. PRIS

Prisen er uttrykt i euro. Prisen som er angitt på produktarkene inkluderer ikke transport. Prisen som er angitt i ordrebekreftelsen, er den endelige prisen, uttrykt inkludert alle avgifter og inkludert moms for Frankrike og landene i EU. Det inkluderer prisen på produktene, kostnadene ved håndtering, emballering og konservering av produktene, transportkostnadene og, eventuelt, idriftsettingen.

6. BETALING

Prisen fakturert til kunden er prisen som er angitt i ordrebekreftelsen sendt av LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA. Denne prisen betales kontant dagen for den faktiske bestillingen.

Betaling skjer 1 / Online med bankkort med initialene CB, 2 / Med sjekk sendt til LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, 2B Rue du Rempart Nord F-68420 EGUISHEIM, 3 / Ved bankoverføring til LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON-kontoen .COM / SARL MYCELIA.

Online, LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA lar kunden betale via STRIPE- og PAYPAL -serverne i et sikkert miljø. Bankkortnummeret behandles av STRIPE og PAYPAL -serverne, betaling skjer direkte i et sikkert miljø uten å gå gjennom butikkens server, en garanti som er desto viktigere når kundens tall er kjent. Bare STRIPE og PAYPAL -partnere. Bestillingen som er validert av kunden, vil bare bli ansett som effektiv når de berørte bankbetalingssentralene har gitt sitt samtykke. I tilfelle avslag på de nevnte sentrene, blir ordren automatisk kansellert og kunden varslet via e-post. I tillegg forbeholder LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA seg retten til å nekte enhver bestilling fra en kunde som det er en tvist med.

7. TVISTER

Nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com ble opprettet i Frankrike. Bruk er underlagt fransk lov. Nettstedets offisielle språk er fransk, og den franske versjonen har forrang for alle utenlandske versjoner. Tolkningen og gjennomføringen av disse generelle vilkårene, samt alle handlingene som vil være den foreløpige, fortsettelsen eller konsekvensen av dem, vil bli underlagt den franske loven.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan ikke holdes ansvarlig for skader av noe slag, enten det er materielt, immaterielt eller kroppslig, som kan skyldes feil eller misbruk av de solgte produktene. Det er det samme for mulige modifikasjoner av produktene som følge av produsentene. Ansvaret til LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA vil under alle omstendigheter være begrenset til bestillingsbeløpet og kan ikke bebreides for enkle feil eller mangler som kan ha vært til tross for alle forholdsregler som er tatt i presentasjonen av produktene.

I tilfelle problemer med anvendelsen av denne kontrakten, har kjøperen muligheten til å søke en minnelig løsning, spesielt ved hjelp av en profesjonell forening av grenen, en forbrukerforening. eller andre råd etter eget valg.

Nettstedet for forbrukerformidling er som følger: http://www.mediation-conso.fr. Dette nettstedet kommuniserer all informasjon som gjør at klienter kan utøve sin rett til mekling effektivt og gratis. Kunden eller dennes representant benytter seg av megleren ved å sende en fil adressert til forbrukerformidleren. Klagemappen må inneholde:

• Navn, fornavn, adresse, telefonnummer, søkerens e-postadresse, • Merkenavn, adresse og telefonnummer til det aktuelle salgsstedet,
• Erklæring om forespørselen,
• All korrespondanse utvekslet med profesjonelle,

• Kjøpsbevis (faktura, kvittering) med minst pris, butikkens navn (firmanavn), kjøpsdato,

• Bevis på at de obligatoriske innledende klageprosedyrene er avsluttet hos fagpersonen,
• Andre dokumenter som er nødvendige for å forstå forespørselen, hvis aktuelt (utdrag fra

kontrakter, garantiklausuler osv.).

Et modellklageskjema kan lastes ned fra nettstedet til Médiateur du Commerce Coopératif et Associé: http://www.mcca-mediation.fr/recours-au-mediateur. Klagemappen skal sendes med posten til følgende postadresse:

Kooperativ handelsmegler og partner

FCA
77 rue de Lourmel 75015 Paris

Anvendelse til forbrukerombudet er bare mulig innen 12 måneder etter at en skriftlig klage er sendt til forhandleren, og bare hvis tvisten ikke har vært tidligere eller ikke er under behandling av en annen megler, et annet organ eller av en domstol.

Det minnes om at søket etter en minnelig løsning ikke avbryter den "korte perioden" for den juridiske garantien, og heller ikke varigheten av den kontraktsmessige garantien. Det minnes om at som hovedregel og med forbehold om domstolenes dom, forutsetter overholdelsen av bestemmelsene i denne kontrakten knyttet til kontraktsgarantien at kjøperen oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor selgeren. Klager eller tvister vil alltid bli mottatt med oppmerksomt velvilje, og god tro forutsettes alltid hos de som tar seg bryet med å forklare situasjonen sin. Ved tvist vil kunden først kontakte selskapet for å få en minnelig løsning, før en eventuell mekler hentes inn. I mangel av en minnelig løsning, kan kunden, etter eget valg, i tillegg til en av domstolene med territoriell jurisdiksjon i henhold til Code of Civil Proses, beslaglegge domstolen på stedet der han bodde på tidspunktet for inngåelsen av avtalen. fjernsalgskontrakt eller forekomsten av den skadelige hendelsen.

8. GARANTI

Når det gjelder mat, må de angitte forbruksdatoene respekteres av kunden. Uansett kan ikke LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA holdes ansvarlig for manglende overholdelse av gjeldende forskrifter og lover i mottakslandet, ansvaret til LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA er systematisk begrenset til verdien av produktet. tvils på, verdi på salgsdato og dette, uten mulighet for regress mot merket eller selskapet som produserer produktet. I alle fall drar kunden nytte av den juridiske garantien for utkastelse av skjulte mangler (Art.1625 og følgende av Civil Code). Forutsatt at kjøperen beviser den skjulte mangelen, må selgeren lovlig reparere alle konsekvensene (art. 1641 og følgende av Civil Code); hvis kjøperen går til retten, må han gjøre det innen "kort tid" fra oppdagelsen av den skjulte mangelen (art. 1648 i Civil Code). Du kan kontakte kundeservice på e-post på info@laboutiqueduchampignon.com.

9. BESKYTTELSE AV INTELLEKTUELL EIENDOM OG OPPHAVSRETTIGHETER

Nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com utgjør et verk beskyttet av immaterielle rettigheter. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA gir bare tillatelse til å se innholdet på en personlig og privat basis. Privat utskrift er kun tillatt for eksklusiv bruk av kopimaskinen, med unntak av annen bruk, distribusjon eller kommunikasjon.

Det samme gjelder struktur, data og innhold som vises på nettstedet, spesielt merker, logoer, grafikk, fotografier og tekster av noe slag.

Nettstedet og informasjonen deri er ment for strengt personlig bruk og kan ikke reproduseres, kommuniseres til tredjeparter, brukes helt eller delvis, for kommersielle formål eller ikke, eller til og med brukes til produksjon av avledede verk.

Dermed engasjerer reproduksjon, representasjon, publisering, overføring eller mer generelt uautorisert bruk av hele eller deler av nettstedet og informasjonen som er avslørt der ansvaret for lovbryteren og vil sannsynligvis føre til rettssaker, både kriminelle og sivile, spesielt for forfalskning.

10. HYPERTEXT-LENKER

Nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com kan tilby lenker til andre nettsteder eller andre internettkilder. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan ikke kontrollere disse nettstedene og disse eksterne kildene. Disse lenkene som er gitt "som de er" er kun gitt for enkelhets skyld. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan verken verifisere eller godkjenne disse eksterne kildene.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan ikke holdes ansvarlig for tilveiebringelsen av disse lenkene som gir tilgang til disse nettstedene og eksterne kilder, og kan ikke ta noe ansvar for innholdet, annonseringen, produktene, tjenestene eller annen data eller informasjon tilgjengelig på eller fra disse eksterne sidene og kildene.

11. IKKE-PERSONLIGE DATA OG COOKIES

Det eneste formålet med ikke-personlige data og informasjonskapsler er å bli bedre kjent med kundene på nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com. Denne informasjonen tillater ikke på noen måte dem å bli identifisert, men kan bidra til å etablere statistikk over frekvensen eller mer generelt bruken av nettstedet, for å forbedre innholdet og tilpasse det til kundenes behov og smak.

Informasjonen som kan skaffes under navigasjonen er på ingen måte knyttet til en person. Dette kan være følgende data: opprinnelse til tilkoblinger (tilgangsleverandører), IP-adresse, type og versjon av nettleseren som brukes.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan også lagre informasjonskapselfiler (sporere) på kundenes harddisker. Oppbevaringsperioden for denne informasjonen overstiger ikke ett år.

Dataene knyttet til kundenavigering på nettstedet www.laboutiqueduchampignon.com gjør det mulig å generere statistikk for å kjenne til de mest og minst konsulterte sidene, foretrukne ruter, aktivitetsnivåer etter ukedag og time. av dagen osv. og blir ikke utnyttet ved navn.

Kunden kan konfigurere sin nettleserprogramvare for å motsette seg innspilling av informasjonskapselfiler på datamaskinen (se dette emnet ved hjelp av nettleserprogramvaren for å kontrollere eller modifisere behandlingen av informasjonskapselfiler).