Algemene Verkoopsvoorwaarden

De website www.laboutiqueduchampignon.com is eigendom van de LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA in zijn geheel, evenals alle rechten die daarop betrekking hebben. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaars. Hyperlinks naar de site zijn echter toegestaan ​​zonder specifiek verzoek.

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden uiteengezet in dit document die de contractuele relaties regelen tussen LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA en zijn klant, waarbij beide partijen deze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behalve voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling.

2. BESTELLEN

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat deze zal hebben meegedeeld, bij gebreke hiervan per post of telefonisch. De verkoop komt pas tot stand als de bestelling is bevestigd. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling. De informatie die de koper bij de bestelling geeft, verbindt het laatste: in het geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

3. LEVERING

Om redenen van beschikbaarheid kan BOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA de klant aanbieden om ofwel de levering uit te stellen totdat het ontbrekende artikel beschikbaar is, ofwel het ontbrekende artikel te vervangen door een artikel van dezelfde categorie, ofwel de aanvraag voor het ontbrekende artikel te annuleren. Eenzelfde bestelling wordt in geen geval in meerdere delen verzonden. Indien de klant 2 afleverplaatsen wenst, plaatst hij 2 bestellingen, met de daarbij behorende bezorgkosten. Na overeenstemming over de inhoud van de bestelling en bevestiging van deze laatste, verbindt LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zich ertoe om zo snel mogelijk alle bestelde referenties aan zijn klant te bezorgen. De vervoerder verbindt zich ertoe, door middel van een contract met LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, om de bestelling af te leveren op het adres opgegeven door LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zoals meegedeeld aan deze laatste door de koper.

In het geval van transport met betaling bij aflevering, gaat de klant ermee akkoord om de vervoerder of zijn vertegenwoordiger het volledige bedrag te betalen dat is aangegeven tijdens de orderbevestiging. Bovendien gaat de klant ermee akkoord om voor leveringen buiten het vasteland van Frankrijk alle belastingen te betalen die verschuldigd zijn op de invoer van producten, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen die verschuldigd zijn volgens de wetten van het land van ontvangst van de bestelling. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA wijst de facto elke wettelijke aansprakelijkheid af indien de klant geen belasting heeft betaald.

Alle bestellingen geplaatst bij LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van klanten, klanten of ontvangers van de producten mogen de producten niet geheel of gedeeltelijk doorverkopen.

Elke bestelling die op dag D wordt geplaatst, wordt verzonden op dag D + 1. Levering vindt plaats volgens de keuze van de klant door de postdienst of een andere vervoerder. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding.

De verzendkosten voor het ophalen van het pakket in een Mondial Relay-punt in de buurt van de klant zijn gratis bij aankopen van € 60 in Frankrijk en België. Verzendkosten voor andere landen geleverd door UPS zijn variabel en worden tegen werkelijke kosten in rekening gebracht. 

Voor elke internationale verzending, buiten de Europese zone, moet de klant eerst contact opnemen met LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA.

Verzendkosten zijn inclusief voorbereidings- en verpakkingskosten en verzendkosten. De voorbereidingskosten zijn vast, terwijl de verzendkosten variëren naargelang het totale gewicht van het pakket. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA raadt klanten aan om alle artikelen in één bestelling te consolideren. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan twee afzonderlijk geplaatste bestellingen niet combineren en er zijn verzendkosten van toepassing op elk van hen. Elk pakket wordt verzonden op eigen risico van de klant, maar er wordt speciale aandacht besteed aan breekbare artikelen. De afmetingen van de dozen zijn passend zodat de artikelen goed beschermd zijn.

Op het vasteland van Frankrijk kan de gemiddelde levertijd variëren, afhankelijk van de locatie van de klant. Wanneer het pakket wordt verzonden, deelt LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL de klant een trackingnummer mee waarmee de verzending van het pakket op internet kan worden gevolgd. In het geval van verzending per post, binnen 7 werkdagen vanaf de datum van verzending aangekondigd door LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL, moet de klant die geen pakket of telefoonkaart ontvangt, contact opnemen met het postkantoor waarvan het afhankelijk is of het pakket is niet in behandeling., voordat u claimt bij LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL. Als het pakket in zeer slechte staat aankomt, moet de klant het openen en controleren in het bijzijn van de bezorger.

Als de producten beschadigd zijn, adviseert LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL de klant om het pakket te weigeren door op de leveringsbon de woorden "pakket geweigerd wegens beschadigd" aan te geven. Als het pakket duidelijke sporen van opening vertoont en een of meer items ontbreken, adviseert LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL de klant ook om het pakket te weigeren en een melding van diefstal te doen bij de vervoerder om vervolgens terug te sturen naar LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / MYCELIA SARL.

In het geval van een technisch product zal de klant bijzondere zorg besteden om de correcte werking van het geleverde toestel te controleren, om de hem ter beschikking gestelde gebruikershandleiding te lezen. In geval van zichtbare gebreken, profiteert de koper van het recht op teruggave onder de voorwaarden voorzien in dit document. Worden beschouwd als overmacht die de verkoper ontslaat van zijn leveringsplicht, oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om geleverd te worden. De klant wordt uitgenodigd om bij aankomst systematisch zijn pakket te controleren. De klant heeft 48 uur om een ​​reservering te maken bij de vervoerder in het geval van een vermist artikel of schade.

4. INTREKKING

De klant heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst op afstand te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant de bestelde artikelen fysiek in bezit heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant: LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON / SARL MYCELIA, 2b Rempart Nord - F 68420 EGUISHEIM (FRANKRIJK) - e-mail: info@laboutiqueduchampignon.com - telefoon: 03 89 23 26 07 op de hoogte brengen van zijn beslissing om herroeping van de koopovereenkomst op afstand door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, e-mail of contactformulier op de website). De klant kan, door het te kopiëren, het hieronder voorgestelde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. De klant kan dit herroepingsformulier of elke andere ondubbelzinnige verklaring sturen via het contactformulier onderaan deze sectie, of per e-mail aan info@laboutiqueduchampignon.com, of per brief per post. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zal de klant in alle gevallen onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail). Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat de klant zijn mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

In geval van herroeping door de klant van het contract voor verkoop op afstand, is LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA verplicht om de door de klant betaalde bedragen terug te betalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant heeft gekozen voor , indien van toepassing, een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardleveringsmethode aangeboden door LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, gratis, met uitzondering van de retourkosten, zonder buitensporige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de klant om het contract voor verkoop op afstand te herroepen. de klant.

In geval van omruiling of terugbetaling moet de klant het nieuwe artikel / de nieuwe artikelen in hun originele verpakking (en), intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, instructies voor gebruik en documentatie terugsturen naar het volgende adres: LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON / SARL MYCELIA, 2b Rempart Nord - F 68420 EGUISHEIM (FRANKRIJK), zonder buitensporige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat ze hun beslissing hebben meegedeeld om zich terug te trekken uit het contract voor verkoop op afstand. Deze deadline wordt geacht te zijn gehaald als de klant het artikel of de artikelen retourneert voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Modelformulier voor herroeping (te kopiëren om te verzenden via het contactformulier onderaan deze sectie, of per e-mail aan info@laboutiqueduchampignon.com, of per brief per post): Ter attentie van LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON -MYCELIA SARL - 2b Rempart Nord - F- 68420 EGUISHEIM - e-mail: info@laboutiqueduchampignon.com

Ik / wij (*) stel / wij (*) u hierbij op de hoogte / stellen u op de hoogte van mijn / onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop op afstand van de (*) artikel (en) hieronder: Besteld op (*) / ontvangen op (*): /

Naam opdrachtgever (s):

Adres van de klant (en):

Handtekening van de klant (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend - in dit geval brief te verzenden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging):

Datum:
(*) Verwijder de onnodige referentie.

5. PRIJS

De prijs wordt uitgedrukt in euro's. De prijs aangegeven op de productfiches is exclusief transport. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, uitgedrukt inclusief alle belastingen en inclusief BTW voor Frankrijk en de landen van de Europese Unie. Het omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en conservering van de producten, de kosten van transport en, indien van toepassing, van inbedrijfstelling.

6. BETALING

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging die door LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA wordt verzonden. Deze prijs is contant betaalbaar op de dag van de feitelijke bestelling.

Betaling geschiedt 1 / Online per bankkaart met de initialen CB, 2 / Per cheque gestuurd naar LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA, 2B Rue du Rempart Nord F-68420 EGUISHEIM, 3 / Per overschrijving op de LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON-rekening .COM / SARL MYCELIA.

Online stelt LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA de klant in staat om te betalen via de STRIPE- en PAYPAL-servers in een beveiligde omgeving. Het bankkaartnummer wordt verwerkt door de STRIPE- en PAYPAL-servers, de betaling gebeurt rechtstreeks in een beveiligde omgeving zonder tussenkomst van de server van de winkel, een garantie die des te belangrijker is wanneer de nummers van de klant bekend zijn.Alleen STRIPE- en PAYPAL-partners. De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentra hiermee hebben ingestemd. In geval van weigering van de genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. Bovendien behoudt LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil is.

7. GESCHILLEN

De site www.laboutiqueduchampignon.com is gemaakt in Frankrijk. Het gebruik is onderworpen aan de Franse wetgeving. De officiële taal van de site is Frans en de Franse versie prevaleert boven alle buitenlandse versies. De interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden, evenals alle handelingen die de voorlopige, de voortzetting of het gevolg daarvan zouden zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige materiële, immateriële of lichamelijke schade die het gevolg zou kunnen zijn van een storing of misbruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor de mogelijke wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden veroorzaakt. De verantwoordelijkheid van LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die mogelijk zijn gebleven ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten.

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke schikking te zoeken, in het bijzonder met de hulp van een beroepsvereniging van het bijkantoor, van een consumentenvereniging., De consumentenbemiddelaar of een andere raad van zijn keuze.

De website voor consumentenbemiddeling is als volgt: http://www.mediation-conso.fr. Op deze site wordt alle informatie verstrekt waarmee cliënten hun recht op bemiddeling effectief en kosteloos kunnen uitoefenen. De klant of zijn vertegenwoordiger kan een beroep doen op de bemiddelaar door een dossier te sturen dat aan de consumentenbemiddelaar is gericht. Het klachtendossier moet bevatten:

• Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de aanvrager, • Merknaam, adres en telefoonnummer van het betreffende verkooppunt,
• Verklaring van het verzoek,
• Alle correspondentie die wordt uitgewisseld met de professional,

• Aankoopbewijs (factuur, kassabon) met in ieder geval de prijs, de naam van de winkel (firmanaam), de aankoopdatum,

• Bewijs van het einde van de verplichte voorlopige klachtenprocedures bij de professional,
• Andere documenten die nodig zijn om het verzoek te begrijpen, indien van toepassing (uittreksels uit

contracten, garantieclausules, etc.).

Een modelformulier voor klachten kan worden gedownload van de website van de Médiateur du Commerce Coopératif et Associé: http://www.mcca-mediation.fr/recours-au-mediateur. Het klachtendossier dient per post naar het volgende postadres te worden gestuurd:

Coöperatieve handelsbemiddelaar en partner

FCA
77 rue de Lourmel 75015 Parijs

Een beroep op de consumentenombudsman is alleen mogelijk binnen 12 maanden na het indienen van een schriftelijke klacht bij de handelaar, en alleen als het geschil niet eerder is of momenteel niet wordt onderzocht door een andere bemiddelaar, een andere instantie of een rechtbank.

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de “korte periode” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er wordt aan herinnerd dat de naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot de contractuele garantie in het algemeen en onder voorbehoud van het oordeel van de rechtbanken ervan uitgaat dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt. Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd de goede trouw wordt verondersteld van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. Bij een geschil zal de klant eerst contact opnemen met het bedrijf om tot een minnelijke schikking te komen, alvorens een eventuele bemiddelaar in te schakelen. Bij gebreke van een minnelijke schikking kan de klant, naar zijn keuze, naast een van de rechtbanken met territoriale jurisdictie volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst aanhangig maken. koopovereenkomst op afstand of het optreden van het schadebrengende feit.

8. GARANTIE:

Wat de voeding betreft, dienen de aangegeven consumptiedata door de klant gerespecteerd te worden. In elk geval kan LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-naleving van de regelgeving en wetten die van kracht zijn in het land van ontvangst, de aansprakelijkheid van LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA is systematisch beperkt tot de waarde van het product. in twijfel getrokken, waarde op de datum van verkoop en dit zonder de mogelijkheid om verhaal te halen op het merk of het bedrijf dat het product produceert. In ieder geval profiteert de klant van de wettelijke garantie van uitzetting van verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de verkoper alle gevolgen wettelijk herstellen (art. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); als de koper naar de rechtbank gaat, moet hij dit doen binnen een "korte tijd" vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek). U kunt per e-mail contact opnemen met de klantenservice via info@laboutiqueduchampignon.com.

9. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN AUTEURSRECHTEN

De site www.laboutiqueduchampignon.com is een werk dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA verleent alleen toestemming om de inhoud op persoonlijke en privébasis te bekijken. Privédruk is alleen toegestaan ​​voor het exclusieve gebruik van de kopiist met uitsluiting van elk ander gebruik, distributie of communicatie.

Hetzelfde geldt voor de structuur, gegevens en inhoud die op de site verschijnen, in het bijzonder merken, logo's, grafische afbeeldingen, foto's en teksten van welke aard dan ook.

De site en de informatie die erop staat, zijn bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, meegedeeld aan derden, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, al dan niet voor commerciële doeleinden, of zelfs worden gebruikt voor de productie van afgeleide werken.

Elke reproductie, representatie, publicatie, verzending of meer in het algemeen elk ongeautoriseerd gebruik van de gehele of een deel van de site en de informatie die erop wordt onthuld, valt onder de verantwoordelijkheid van de overtreder en zal waarschijnlijk leiden tot gerechtelijke procedures, zowel strafrechtelijk als civiel, vooral namaak.

10. HYPERTEXT-LINKS

De site www.laboutiqueduchampignon.com kan links naar andere sites of andere internetbronnen bevatten. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA heeft geen controle over deze sites en deze externe bronnen. Deze links die worden aangeboden "zoals ze zijn", zijn alleen bedoeld voor het gemak. LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan deze externe bronnen niet verifiëren of goedkeuren.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze links die toegang geven tot deze sites en externe bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enige andere gegevens of informatie beschikbaar op of van deze externe sites en bronnen.

11. NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Het enige doel van niet-persoonlijke gegevens en cookies is om de klanten van de site www.laboutiqueduchampignon.com beter te leren kennen. Deze informatie maakt het op geen enkele manier mogelijk om ze te identificeren, maar kan helpen bij het opstellen van statistieken over de frequentie of meer in het algemeen het gebruik van de site, om de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de behoeften en smaken van de klanten.

De informatie die tijdens het navigeren kan worden verkregen, is op geen enkele manier gekoppeld aan een persoon. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: oorsprong van verbindingen (access providers), IP-adres, type en versie van de gebruikte browser.

LABOUTIQUEDUCHAMPIGNON.COM / SARL MYCELIA kan ook cookie-bestanden (tracers) opslaan op de harde schijven van klanten. De bewaartermijn voor deze informatie is niet langer dan een jaar.

De gegevens met betrekking tot de navigatie van klanten op de site www.laboutiqueduchampignon.com maken het mogelijk om statistieken te genereren om de meest en minst geraadpleegde pagina's, de voorkeursroutes, de activiteitsniveaus per dag van de week en per uur te kennen. van de dag, etc. en worden niet bij naam uitgebuit.

De klant kan zijn browsersoftware configureren om zich te verzetten tegen het opslaan van cookiebestanden op zijn computer (verwijs naar dit onderwerp met behulp van de browsersoftware om de verwerking van cookiebestanden te controleren of te wijzigen).